Logo der Seite

De overstroming

De regio, en daarmee het gebied rondom de Thornsche molen en Zyfflich, werd in 1944/1945 niet alleen geteisterd door het oorlogsgeweld van gevechtshandelingen en bombardementen. Tijdens operatie Market Garden en Veritable in 1944 werden op 2 december door de Duitse bezetter een aantal dijken opgeblazen om de hele laagvlakte te laten overstromen. Hiermee moest het optrekken van de geallieerde legermacht worden vertraagd.

Heftige regenval, die een paar dagen voor de grote aanval op het Rijngebied begon, liet de rivier stijgen. Op 8 februari 1945, bij aanvang operatie Veritable, bliezen de Duitsers de dijk nabij de noordelijke sluis op. Kort daarop begaf een deel van de Querdamm het door de druk van het snel stijgende water in combinatie met de slechte conditie door schuttersputjes en granaatvuur.

Het hele gebied begrenst door Nijmegen, Rijn en Waal, en de Duitse heuvelrug stond tot aan Kalkar onder water. Ook de Betuwe trof het zelfde lot. In korte tijd bereikte het water in de rivier, en dus ook in de polders, een hoogte zoals al sinds 1930 niet meer was voorgekomen.

Het doel hiervan was het vertragen van de opmars van het geallieerde leger. Het opblazen van een aantal dijken leidde niet tot het gewenste resultaat. Een deel van de onder water staande Siegfriedlinie werd simpelweg met amfibische bewapende voertuigen overvaren. Ook de Duitse verdedigingsstellingen stonden voor een deel onder water.

Vooruitlopend op de onderwaterzetting hadden de meeste inwoners onder druk van de gevechtshandelingen hun huis al moeten verlaten.

Waar het leven al nagenoeg onmogelijk werd gemaakt, leverde het water de genadeslag.

Partner:

  • Logo Thornsche Mühle