Logo der Seite

Frontlinie

Op en nabij de Duivelsberg, het Wylerbergmeer, de Querdamm en de Thornsche molen hebben zich tijdens de laatste wereldoorlog heftige taferelen afgespeeld.

De Duitse hoofdverdedigingslijn in het westen was gebaseerd op twee defensielijnen, de Siegfriedlinie/Westwall en de Rijn. Met operatie Market Garden 17 september1944 hadden de geallieerde gehoopt om door deze defensielijnen heen te breken en Duitsland binnen te trekken om de oorlog voor kerstmis 1944 te beëindigen. Deze hoop werd niet vervuld omdat ze de Rijnbrug bij Arnhem niet in handen kregen.

Toen de winter begon was het niet raadzaam om verdere offensieve acties te ondernemen en beide zijden groeven zich in voor een periode van stationaire oorlog. Het front heeft zich in onze regio ruim 5 maanden gestabiliseerd op de lijn Groesbeek, Wylermeer, Thornsche molen, Erlecom. In deze periode stabiliseerde wel het front maar was er allerminst een pauze in de gevechtshandelingen. Bij voortduring werden er vanuit beide zijden verkenningspatrouilles uitgestuurd om locatie, versterkingen en gevechtssterkte van de vijand te kunnen vaststellen.

Op 8 februari 1945 was deze regio een belangrijk punt bij de grote aanval op Rijnland. De twee verdedigingslijnen, Siegfriedlinie/Westwall en Rijn waren, door het opblazen van dijken, uitgebreid met een volledig overstroomde Ooijpolder en Duffelt. De Siegfriedlinie/Westwall was daardoor echter voor een deel niet meer functioneel omdat amfibische gevechtsvoertuigen loopgraven en versterkingen gewoon kon overvaren.

Partner:

  • Logo Thornsche Mühle