Logo der Seite

De wederopbouw 1950 tot 1961

1949 Werd het puin geruimd en met de afbraak van het verder gehavende muurwerk aan de Noordzijde van het middenschip aangevangen. Van juni tot oktober 1950 werd het veiligheidswerk aan de kerk uitgevoerd. Alleen de grote betrokkenheid van de Zyfflicher bevolking en hun enorme prestatie hebben de wederopbouw van de verwoeste kerk mogelijk gemaakt.

Bouwonderzoekingen en opgravingen in de jaren 1950 en 1951 brachten wezenlijke bevindingen over de oorspronkelijk toestand van de Romaanse kerk. Zo werd onder anderen een doopvond (uit tufsteen gemetseld rondwerk met een doorsnede van 3 meter) uit de oorspronkelijke kloosterkerk ontdekt.

De restauratie van het bouwwerk, de opbouw van het middenschip en de opbouw van de drie aanbouwen zette zich voort tot 1956. De aansluitende afwerking werd uitgevoerd door de kunstenaar Alfred Göre, Düsseldorf en Ludwig Baur, Telgte.

Op 7./8. Oktober 1961 werd de kerk opnieuw gewijd. De hele kerkelijke gemeenschap vierde deze gebeurtenis met een feestweekend.

Partner:

  • Logo Thornsche Mühle