Logo der Seite

De verwoesting der kerk 1944/1945

In zijn duizendjarige geschiedenis is de kerk van Zyfflich meermaals door oorlog en brand gedeeltelijk vernietigd. In de eindfase van de 2e wereldoorlog werd de kerk nagenoeg volledig – en vele geloofden toentertijd voor altijd – in puin en as gelegd.

Toen met operatie “Market Garden” in september 1944 het binnentrekken van de geallieerden in het toenmalige Duitse rijk voorbereid werd, lag Zyfflich plots midden in het frontgebied. Dat was het begin van een heftige strijd, die bij velen van de slag om de brug bij Arnhem bekend is. Al op 22 september 1944, slechts weinige dagen na het begin van de strijd werd Zyfflich geëvacueerd. Wekenlang lag Zyfflich daarna onder vuur. Op 16 december 1944 werd, als gevolg van een bombardement, het dorp nagenoeg volledig vernield.

Omdat Zyfflich tot sperzone verklaard werd konden de inwoners van Zyfflich eerst in november 1945 in hun verwoeste thuisdorp terugkeren. De kerk echter, was tot vreugde van allen, ook in zijn verwoeste toestand nog kerk gebleven. Uit het puin van de ruïne werd het allerheiligste in het tabernakel, negen maanden na het bombardement, onbeschadigd geborgen.

De wederopbouw 1950 tot 1961

In 1949 werd het puin geruimd en met de afbraak van het gehavende muurwerk aan de Noordzijde van het middenschip aangevangen. Van juni tot oktober 1950 werd het veiligheidswerk aan de kerk uitgevoerd. Alleen de grote betrokkenheid van de Zyfflicher bevolking en hun enorme prestatie hebben de wederopbouw van de verwoeste kerk mogelijk gemaakt.

Bouwonderzoekingen en opgravingen in de jaren 1950 en 1951 brachten wezenlijke bevindingen over de oorspronkelijk toestand van de Romaanse kerk. Zo werd onder anderen een doopvond (uit tufsteen gemetseld rondwerk met een doorsnede van 3 meter) uit de oorspronkelijke kloosterkerk ontdekt.

De restauratie van het bouwwerk, de opbouw van het middenschip en de opbouw van de drie aanbouwen zette zich voort tot 1956. De aansluitende afwerking werd uitgevoerd door de kunstenaar Alfred Göre, Düsseldorf en Ludwig Baur, Telgte.

Op 7./8. Oktober 1961 werd de kerk opnieuw gewijd. De hele kerkelijke gemeenschap vierde deze gebeurtenis met een feestweekend.

Partner:

  • Logo Thornsche Mühle